ROI (RETURN OF INVESTMENT) Zwrot z inwestycji

Kolejnym istotnym wskaźnikiem w świecie SEM jest ROI. Z tłumaczenia oznacza: zwrot z inwestycji.

Określa stosunek pomiędzy kosztami reklam, a uzyskanymi przychodami z kampanii.  Jest wskaźnikiem rentowności kampanii.

Jeden z wzorów, który pozwala wyliczyć ROI to równanie:

ROI= (Przychody- koszty)/koszty

Innym wzorem na wyznaczenie ROI jest:

ROI = przychody/koszty * 100%

Dlaczego zwrot z inwestycji jest tak ważny?

  • ocenia efektywność kampanii,
  • pomaga rozdysponować budżet, wskazując kampanie bardziej efektywne.