KPI Key Performance Indicator

Dziś omówimy jedne z kluczowych wskaźników efektywności KPI. Potocznie określane jako wskaźniki sukcesu.

KPI pozwala zbadać jaka jest efektywność prowadzonych przez nas działań marketingowych.  Ważne jest, aby wskaźniki efektywności zostały prawidłowo wyznaczone.  KPI musi się ściśle odnosić do celów, jakie chcemy osiągnąć.

Jak prawidłowo wyznaczyć KPI?

Jest wiele metod na wyznaczenie wskaźników efektywności. Jedną z prostych metod jest zastosowanie poniższych kroków.

1. Wyznaczenie głównego celu strategicznego.

2. Definiujemy cele szczegółowe, operacyjne.

3. Określamy wskaźniki za pomocą których będziemy mierzyć cele oraz czas, w którym muszą być zrealizowane.

Otrzymane współczynniki to właśnie KPI.