CTR – Click Through Rate – Współczynnik klikalności

Jest to jeden z ważniejszych wskaźników AdWords, który wpływa na wynik jakości kampanii. Określa jak często użytkownicy klikają w reklamy linków sponsorowanych.

CTR oblicza się w następujący sposób:  liczba kliknięć przez liczbę wyświetleń reklam.

Dlaczego CTR jest tak ważny?

Ma wpływ na efektywność kampanii. Znając ten wskaźnik wiemy, które reklamy i hasła cieszyły się największym zainteresowaniem.  Im wyższy współczynnik klikalności, tym możemy zapłacić mniej za kliknięcia, ponieważ mamy wyższy wynik jakości.

Oczywiście CTR powinno się analizować w kontekście pozostałych wskaźników oraz pod kątem celów jakie chcemy osiągnąć. Inaczej patrzymy na CTR w kampaniach wizerunkowych, a inaczej w sprzedażowych.

Niewłaściwe byłoby stwierdzenie, że wysoki CTR to już sukces kampanii.

Ważna jest ciągła optymalizacja, pod kątem wszystkich wskaźników oraz w kontekście wyznaczonych celów.