Kampaniami linków sponsorowanych zajmuje się Kwalifikowany Specjalista Google AdWords posiadający wszystkie certyfikaty Google AdWords.

Certyfikaty są dokumentami potwierdzającymi wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktycznych przeprowadzania kampanii linków sponsorowanych. Świadczy to o wysokiej jakości oferowanych przez nas usług.

Zapraszamy do zapoznania się z certyfikatami.
Kwalifikowany specjalista Google AdWords
Google AdWords certyfikat

Google Analytics certyfikat